september 2017

Inhoud

donderdag 20 juni 2013

Overheid en autodelen

Wat is de rol van de overheid op het gebied van autodelen? En heeft ze überhaupt een rol? Want autodelen ontwikkelt zich snel, zonder dat de overheid er op stuurt.

De KpVV-publicatie ‘Kiezen voor autodelen’ geeft een antwoord op deze vraag. Er is sprake van een markt met aanbieders en die zal op zoek gaan naar ‘business’. Daar hoeft de overheid dus niet op te sturen. Er kan zelfs sprake zijn van marktverstoring, wanneer overheden één specifieke partij bevoordelen met bijvoorbeeld subsidies.

Tegelijkertijd heeft autodelen veel maatschappelijke voordelen, zoals:
 • minder parkeerdruk
 • minder ruimtebeslag
 • minder uitstoot
 • vergroten van de leefbaarheid
 • meer sociale cohesie tussen buurtgenoten/ autodelers
 • alternatief voor openbaar vervoer op het platteland
 • lagere auto-afhankelijkheid
 • lager energiegebruik.
Overheden en met name gemeenten hebben er dus veel belang bij dat autodelen groeit. Het voorbeeld van Amsterdam laat zien dat actief overheidsbeleid op autodelen helpt om autodelen sneller en beter van de grond te krijgen, zonder dat dit ten koste gaat van andere (parkeer)belangen. Gemeenten die autodelen stimuleren, bevorderen een ontwikkeling die steeds meer aansluit op de behoefte van groepen bewoners. Met het stimuleren van autodelen kunnen gemeenten zichtbaar maken dat we werken aan duurzame mobiliteit en een duurzame samenleving. Dit hoeft weinig tijd en geld te kosten.

Gemeenten kunnen zorgen voor:
 • een goede plek van autodelen in het parkeerbeleid
 • goede afspraken met aanbieders (zie Amsterdam)
 • vlotte verstrekking van gereserveerde parkeerplaatsen
 • aanbieden van een parkeervergunning voor meerdere sectoren voor particuliere autodelers
 • actieve communicatie en informatie aan burgers.
Autodelen kan helpen om lagere parkeernormen te realiseren of om meer ruimte voor groen en speelplekken te realiseren. Strenger parkeerbeleid, bijvoorbeeld voor de tweede auto werkt bevorderend voor autodelen. Zo heeft de gemeente Utrecht een campagne voor autodelen uitgevoerd en zijn de tarieven voor de tweede parkeervergunning verdubbeld.

Volgens onderzoeker Udo Becker van de TU Dresden is het belangrijk om autodelen onderdeel te maken van een breder mobiliteitsbeleid

Stimuleer:
 • autoloze leefstijlen 
 • lopen, fietsen, openbaar vervoer, het nieuwe werken 
 • alle vormen van autodelen 
 • samenwerking tussen aanbieders van autodelen en vervoerbedrijven 
 • communicatie met burgers 
 • meer plek in de openbare ruimte voor groen en speelvoorzieningen 
Ontmoedig:
 • gratis parkeren 
 • 2e parkeervergunning 
 • parkeren in de openbare ruimte 
De gemeente Utrecht onderzocht welke doelgroepen open staan voor autodelen. Lees de samenvatting van hun onderzoek.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten