september 2017

Inhoud

donderdag 20 juni 2013

Jongeren en autodelen

Jongeren en autobezit
In eerdere edities van dit dashboard vermeldden we dat jongeren in Duitse, Amerikaanse en Japanse steden minder hechten aan het bezit van een auto. Het KiM heeft onderzocht of deze trend ook in Nederland leeft en constateert dat de auto minder wordt gebruikt onder jongeren. Uit cijfers van het CBS blijkt dat ook het bezit daalt.

Volgens het CBS neemt het aantal personenauto’s onder jongeren van 18 tot 25 jaar al twee jaar op rij af. Het aantal jongeren nam van 2012 op 2013 toe met 0,4 procent, terwijl het aantal geregistreerde personenauto’s in deze groep daalde met 4,5 procent. Meer informatie: CBS en Nu.nl.

Jongeren trekken meer naar de stad en zullen daar langer wonen. In de stad is het gebruik en bezit van de auto minder aantrekkelijk en vormen het openbaar vervoer, de fiets of deelauto een beter alternatief dan buiten de stad. Voor steden biedt dat perspectief, omdat juist daar autobezit (parkeren) en autogebruik (leefbaarheid, milieu en congestie) de nodige problemen oplevert.

Het is niet bekend of jongeren in steden daadwerkelijk minder aan autobezit hechten dan vroeger. Als dit het geval is, dan biedt dat perspectief, omdat juist daar autobezit (parkeren) en autogebruik (leefbaarheid, milieu en congestie) de nodige problemen oplevert. Overigens is er ook sprake van tegenovergestelde trends, onder bepaalde groepen, zoals bij allochtone jongeren. Daar neemt het autobezit juist toe. Het mobiliteitsbeleid in steden zou kunnen inspelen op groepen die vatbaar zijn voor minder autobezit. Bijvoorbeeld met woningprojecten zonder parkeerplaatsen.

Van bezit naar gebruik
Sowieso is er een trend waarneembaar van bezit naar gebruik. De deeleconomie (Engels: collaborative consumption) rukt snel op. Een goed voorbeeld hiervan is Spotify. Voorheen was het bezit van een flinke CD-collectie iets waar je trots op was en iets waar je je identiteit aan kon ontlenen. Met Spotify is het niet meer nodig om een collectie te bezitten, omdat je toegang hebt tot alle muziek. Mensen kiezen overigens steeds vaker voor alternatieve schakels buiten de complexe systemen om. Rachel Botsman, goeroe op het gebied van de deeleconomie, voorziet een enorme groei van bedrijven en organisaties die op deze trends inspelen. Zie haar TEDx-presentatie. Waaronder autodelen. Autodelen is een kansrijke maatregel, omdat het met autodelen mogelijk is om een auto te gebruiken wanneer dit nodig is, zonder er een te bezitten.

Meer over de internationale trend van demotorization:Ontwikkeling autobezit naar leeftijdsklasse.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten