september 2017

Inhoud

donderdag 20 juni 2013

De toekomst van autodelen

Hoe zal autodelen zich ontwikkelen in de toekomst? Dat is moeilijk te zeggen. De ontwikkelingen gaan snel en er ontstaan nieuwe vormen van autodelen, die vaak op nieuwe doelgroepen zijn gericht. De verwachting is dat autodelen zal blijven groeien. Het tempo waarin die groei plaatsvindt, is onbekend.

Bell Curve
De Bell Curve gaat over de mate waarin mensen nieuwe producten en diensten gebruiken en onderscheid 5 soorten mensen. De Bell Curve maakt duidelijk in welke fase van ontwikkeling een product of dienst zich bevindt.
  • Innovators zijn pioniers die iets nieuws als eerste proberen. 
  • Early adopters zijn mensen die voorop lopen met het gebruik van nieuwe producten die bewezen zijn en waarschijnlijk de markt gaan halen. 
  • De early majority loopt voor op de grote meerderheid, maar richt zich uitsluitend op volwaardige consumentenproducten.
  • De late majority is de tweede golf die pas aanhaakt als iets echt groot is. 
  • Laggards zullen het product of de dienst nooit omarmen.

Autodelen is het stadium van innovators al een poos voorbij. Er zijn volwaardige, goed geteste diensten, maar de grote massa is er nog niet aan toe. Autodelen bevindt zich dus in de fase van de early adopters. Wanneer de trends zich doorzetten, is er een kans dat de early majority er mee in aanraking komt. Autodelen wordt dan iets heel normaals, terwijl het nu vooral vanzelfsprekend is als je zelf een auto aanschaft.

Vormen van autodelen
De verschillende vormen van autodelen ontwikkelen zich en ook de techniek staat niet stil. Of er bepaalde vormen van autodelen gaan overheersen of verdwijnen is niet te zeggen. Er is net zo goed kans dat de verschillende vormen elkaar gaan versterken. Ook is het waarschijnlijk dat verschillende concepten naar elkaar toe groeien. Zoals autoverhuur en ‘klassiek’ autodelen.

OneWay carsharing is qua concept aansprekend, omdat gebruikers de auto niet hoeven terug te brengen op de plek waar ze hem hebben opgehaald. het schaalniveau is echter nog beperkt: de actieradius van de elektrische smarts van Car2Go is beperkt. Deze auto’s mogen alleen binnen de ring van Amsterdam worden gebruikt. Er zijn ideeën om de actieradius op te schalen naar bijvoorbeeld Randstadniveau.

MyWheels heeft zowel auto’s in eigen beheer als peer-2-peer-deelauto’s. Er ontstaat een interessante dynamiek: daar waar een deelauto niet rendabel te maken is, is een vorm van peer-2-peer carsharing interessanter. MyWheels verwacht dat het andersom ook zal kunnen: daar waar peer-2-peer carsharing van de grond komt, kan een behoefte ontstaan aan een abonnementsvorm. MyWheels verwacht dat beide vormen van autodelen elkaar gaan versterken.

Gereserveerde parkeerplaatsen
Vanouds is de gereserveerde parkeerplaats essentieel voor autodelen. In het jaar 2000 stelde de VNG een modelparkeerverordening op, die het mogelijk maakte om voor autodelen speciale parkeerplaatsen te reserveren. “Het succes van autodelen is, vooral in gebieden met een hoge parkeerdruk, sterk afhankelijk van de beschikbaarheid van een vaste parkeerplaats waar de deelauto telkens opgehaald en teruggebracht kan worden.” (VNG, 2000).

Nog altijd is de gereserveerde parkeerplaats voor autodelen van belang. Maar niet voor alle vormen van autodelen is dit nodig. In de volgende situaties is nu al geen vaste parkeerplaats in de openbare ruimte nodig:
  • MyWheels plaatst in buurtauto’s zonder parkeerdruk deelauto’s zonder een vaste parkeerplek. Omdat er altijd plek is, vinden de gebruikers de auto wel in de straat. Soms wordt de vergunning later aangevraagd. Sommige deelauto’s van MyWheels staan bij iemand op het erf.
  • Voor peer-2-peer carsharing is geen vaste parkeerplaats nodig. Zeker niet wanneer huurder en verhuurder de sleutel overhandigen. Als er sprake is van een parkeervergunning, is het fijn wanneer die in meerdere sectoren geldig is. Een vaste parkeerplaats kan een risico inhouden voor de gemeente: de kans bestaat dat veel mensen hun auto aanmelden als deelauto om een eigen parkeerplek te ‘veroveren’.
  • Car2Go heeft een een 'stadsbrede’ parkeervergunning, maar maakt geen gebruik van vaste parkeerplaatsen. De auto’s beschikken over GPS. Wie een auto zoekt, ziet op zijn smartphone waar de auto’s staan.
Als deelauto’s worden uitgerust worden met zo’n GPS, wordt op termijn de noodzaak van een vaste parkeerplaats mogelijk kleiner.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten