september 2017

Inhoud

donderdag 20 juni 2013

Aanbieders

Er zijn verschillende vormen van autodelen (zie tabel):
  • de ‘klassieke’ vorm van autodelen 
  • oneway carsharing
  • peer-2-peer carsharing
  • poolauto’s (idem klassiek, maar zakelijk gebruik) 
  • abonnement bij een autoverhuurder
  • particulier autodelen.
Een belangrijk onderscheid is de vraag of de aanbieder over een eigen vloot beschikt, of dat de aanbieder een ‘marktplaats’ aanbiedt voor het delen van auto’s. De eerste groep heet ook wel ‘asset based carsharing’; de tweede groep ‘peer-2-peer carsharing’.

De gegevens in dit dashboard hebben betrekking op de eerste drie vormen.

Klassiek autodelen
Aanbieders: Greenwheels, ConnectCar, MyWheels (deels), Drive, Studentcar, CareCar

Greenwheels groeit gestaag. Pon heeft sinds 2012 een belang in Greenwheels. Niet verwonderlijk dus dat de Peugeotjes geleidelijk plaats maken voor VW Up’s.

Het aanbod van ConnectCar neemt steeds verder af. Ook MyWheels (voorheen Wheels4all) beheert zelf deelauto’s. Dit aantal blijft vrijwel gelijk.

Dan zijn er enkele kleinere aanbieders. Drive lijkt klein te blijven. StudentCar richt zich speciaal op studenten. Diverse aanbieders weigeren deze groep, vanwege het hogere ongevals- en schaderisico van jonge automobilisten. Het aantal deelauto’s van StudentCar is overigens gedaald. Diks autoverhuur had in Amsterdam enkele deelauto’s, maar is met deze dienstverlening gestopt.

Nieuw is CareCar, dat in Maastricht één elektrische deelauto heeft staan. Ook Zoem richt zich op ‘elektrisch’. Zoem, dat met MyWheels samenwerkt, heeft in Den Bosch elektrische deelauto’s én een elektrische deelscooter.

Oneway carsharing
Aanbieder: Car2Go

Car2Go is de enige aanbieder in Nederland met deze formule. Car2Go heeft in 2011 300 elektrische Smarts geplaatst in Amsterdam. (zie artikel uit 2012). Dit jaar evalueert de gemeente de ervaringen. De gemeente heeft er veel belang bij, omdat elektrische mobiliteit bijdraagt aan het oplossen van lokale knelpunten met luchtkwaliteit.

In Duitsland is er een inschatting gemaakt van de effecten van Car2Go in Ulm. Hoewel het lastig is om de juiste data te verkrijgen, vermoedt de TU Dresden dat er een verschuiving optreedt van privé-auto’s naar autodelen. Dit jaar vindt evaluatie plaats van DriveNow in München. Om zeker te zijn dat er positieve maatschappelijke effecten optreden, adviseert onderzoeker Udo Becker om tegelijk met de introductie van oneway carsharing openbare parkeerplaatsen weg te nemen. Dit om te voorkomen dat vrijkomende parkeerruimte wordt opgevuld door nieuwe automobilisten en er dus uiteindelijk een negatief effect optreedt.

Peer-2-peer carsharing
Aanbieders: SnappCar, MyWheels en WeGo

Bij peer-2-peer car sharing kan iedereen zijn eigen auto verhuren. Het assortiment is dan ook enorm: nieuw en oud, groot en klein en van cabrio tot camper.

Mywheels biedt zowel deelauto's in eigen beheer aan als particuliere auto's. Er zijn MyWheels auto's die je 24 uur per dag met je OV-chipkaart kunt openen. Bij de particuliere deelauto's ontmoeten eigenaar en huurder elkaar voor de sleuteloverdracht. Ook bij SnappCar werkt het op die manier.

SnappCar biedt ook SnappClubs aan, waarin vrienden en bekenden hun auto kunnen delen. MyWheels beheert een bestand van particuliere autodelers, die zich bij de Vereniging Gedeeld Autogebruik aanmelden als autodeler. Met dit lidmaatschap kunnen zij in diverse gemeenten, waaronder Den Haag en Utrecht, een parkeervergunning krijgen waarmee ze in twee parkeersectoren kunnen parkeren. In Nederland vallen 430 auto’s hieronder (Den Haag: 162, Utrecht: 65).

Via MyWheels kun je ook een OV-fiets gebruiken. MyWheels is een non-profit organisatie die streeft naar een open standaard voor autodelen. Andere partijen kunnen erin samenwerken, om mensen zo veel keus te bieden. Voorbeelden hiervan zijn Zoem autodelen, en het lokale initiatief ‘autodelen is kostendelen’ in Zeeuws-Vlaanderen (zie kader). Daarnaast beheert Deze auto’s zijn als peer-2-peer meegeteld bij MyWheels.

Overigens schrijven sommige mensen zich bij beide platforms in, waardoor er beperkt sprake is van dubbele registraties.

WeGo tot slot heeft dit voorjaar een doorstart gemaakt. WeGo verwacht dit jaar haar systeem uit te rollen. Tijdens het schrijven van dit dashboard verkeerde de nieuwe site nog in een beta-versie. Verschil met SnappCar en MyWheels is dat deelauto’s van WeGo worden voorzien van een boordcomputer, zodat huurders de auto kunnen openen zonder tussenkomst van de eigenaar.

1 opmerking: