september 2017

Inhoud

dinsdag 26 juni 2012

Waarom autodelen in Amsterdam zo succesvol is

Sinds jaar en dag is Amsterdam dé autodeelstad van Nederland. Natuurlijk dragen de kenmerken van de stad daar aan bij: een hoogstedelijke omgeving, een strak parkeerbeleid, lange wachtlijsten voor een parkeervergunning, een jonge bevolking en een laag autobezit. Maar dat is niet het enige: Amsterdam voert actief beleid op autodelen. En in gemeenten met autodeelbeleid heeft autodelen aantoonbaar meer succes. De meeste gemeenten zijn niet vergelijkbaar met Amsterdam. Toch valt er veel te leren van de aanpak van onze hoofdstad.

De schaarste aan parkeerplekken is voor de hoofdstad dé reden om werk te maken van autodelen. Tel daar de knelpunten rond luchtkwaliteit en de ambitie rond elektrisch vervoer bij op. Toen autodelen in Nederland nog nieuw was, heeft de gemeente partijen uitgedaagd om met vernieuwende oplossingen te komen. O.a. Greenwheels heeft hier op ingespeeld. Nu zijn er in de hoofdstad 9 aanbieders met in totaal 1296 deelauto’s. Dit is ongeveer de helft van alle deelauto’s in Nederland.

Het deelautobeleid van Amsterdam in vijf punten:
  1. overeenkomsten met aanbieders 
  2. gereserveerde parkeerplekken voor deelauto’s 
  3. gestroomlijnde aanvraagprocedures voor aanbieders 
  4. gestroomlijnde vergunningprocedures voor autodelers 
  5. actieve communicatie (website Stadsdeel, brochure Stadstoezicht). 
De overeenkomsten leggen de afspraken tussen gemeente (stadsdeel) en aanbieder vast. De gemeente zorgt voor de borging van autodelen in het beleid, stelt parkeerplekken beschikbaar en richt die in. Die worden zoveel mogelijk gespreid, zodat deelauto’s zoveel mogelijk op loopafstand beschikbaar zijn. De deelgemeente meldt tijdig zaken als wegwerkzaamheden, waardoor parkeerplekken tijdelijk niet beschikbaar zijn. Aanbieders rapporteren het gebruik van alle deelauto’s. Als het gebruik te laag is (minder dan 15 verhuringen per maand) dan heft de gemeente de parkeerplek op.

De gemeente communiceert op diverse manieren over autodelen. Belangrijk is dat Amsterdammers hier een positief beeld van hebben. Er kan makkelijk weerstand ontstaan: “ik zie nooit iemand bij die deelauto en er is al zo weinig parkeerplek”. De site van de gemeente geeft informatie over autodelen.

Recent heeft de gemeente een voucheractie uitgevoerd waarbij mensen € 300 ontvingen wanneer ze gingen autodelen en hun parkeervergunning opzegden.

De gemeente wacht niet tot aanbieders langs komen, maar formuleert actief beleid omdat ze er zelf baat bij heeft. Amsterdam biedt marktpartijen en nieuwe initiatieven de ruimte, maar stelt een duidelijk kader. Aanbieders betalen voor de parkeerplekken die ze gebruiken. De (meeste) aanbieders verdienen er ten slotte geld mee, dus dat is een eerlijke uitruil. De les van Amsterdam is om niet passief te wachten tot er een deelautoaanbieder langs komt, maar om de juiste voorwaarden te scheppen waaronder autodelen kan groeien.

Recent is er in Amsterdam met het netwerk van oplaadpalen een kans bijgekomen: elektrisch autodelen.

Ook Utrecht investeert ook in autodelen
Ook in Utrecht is dat de lijn. Daar werd onlangs de campagne Utrecht Deelt gelanceerd, om autodelen te promoten. De campagne is gebaseerd op een grondige analyse van doelgroepenUtrechters krijgen een aantrekkelijk aanbod om gebruik te maken van een deelauto. Wel het gemak, niet de lasten van het hebben van een auto. Voor mensen die niet vaak de auto gebruiken, is het ook nog eens voordeliger. Duurzaamheidsplatform Nudge, de gemeente Utrecht en deelauto-aanbieders - MyWheels, Greenwheels, StudentCar, ConnectCar en SnappCar - willen met de campagne het autodelen in Utrecht onder de aandacht brengen en stimuleren. Bijzonder aan de campagne is dat hij is gemaakt voor èn door Utrechters. Utrechtse leden van Nudge geven met een reclamebureau, de gemeente Utrecht en autodeelorganisaties de campagne samen vorm.De KpVV-publicatie 'Kiezen voor autodelen' gaat in op de manier waarop gemeenten autodelen kunnen stimuleren.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten