september 2017

Inhoud

dinsdag 26 juni 2012

Beschikbaarheid van autodelen

Percentage gemeenten met deelauto’s, per type gemeente, 2002-2012. Bron: KpVV

In 2010 stelde de Consumentenbond dat de beschikbaarheid het grootste knelpunt is van autodelen. Lang niet iedere wijk beschikt over een of meer deelauto’s. Het aantal gemeenten met autodelen is tussen 2011 en 2012 gestegen van 120 tot 146. In 35% procent van de gemeenten staan een of meer deelauto's. In de weinig tot niet verstedelijkte gemeenten is autodelen begonnen. In slechts 7 procent van deze gemeenten is het beschikbaar. In de meeste gevallen moet het platteland het dus nog zonder deelauto’s doen. Er is zelfs sprake van een lichte daling.

Kleine kernen (< 1.000 inwoners) blijken te klein voor regulier autodelen. Peer2Peer carsharing is daar wel een optie.Toch zijn er al 23 niet- of weinig verstedelijkete gemeenten waar autodelen is te vinden. In de gemeenten Bunnik en Utrechtse Heuvelrug is zelfs sprake van een serieuze groei.

Aandeel gemeenten met deelauto’s per provincie, 2012, Bron: KpVV


Verdeling over het land
Het is niet verwonderlijk dat autodelen meer voorkomt in de Randstad dan daarbuiten. Dit kan onder andere verklaard worden door de schaarste aan ruimte, een hogere dichtheid en een hoge parkeerdruk. Maar ook de Randstadprovincies kennen veel landelijke gemeenten. In Utrecht en Noord-Holland is het percentage gemeenten met autodelen het hoogst. In het noorden van het land is de dekking het laagst. Autodelen bevindt zich daar in het beginstadium.

Wanneer je naar het aantal deelauto’s per 100.000 inwoners kijkt, dan valt het grote verschil tussen Noord- en Zuid-Holland op. Ook Tussen Gelderland en Noord-Brabant is het verschil groot.

Aantal deelauto’s per provincie, 2002-2012. Bron: KpVV

Aantal deelauto’s per provincie, 2002-2012. Bron: KpVV.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten