september 2017

Inhoud

woensdag 25 mei 2011

Wat is autodelen?

Wat is autodelen?
Een auto delen zorgt voor een efficiënter gebruik van de auto. Maar wat is autodelen nu precies? Het concept bestaat al sinds de jaren tachtig, maar pas sinds 1994 worden deelauto’s commercieel aangeboden. De VNG gebruikt in de model-parkeerverordening de volgende definitie van autodelen:

“Het herhaald en opeenvolgend gezamenlijk gebruik van motorvoertuigen op grond van een overeenkomst tussen natuurlijke personen en een aanbieder of tussen natuurlijke personen uit meer dan één huishouden”.

Door het herhaald en opeenvolgend gezamenlijk gebruik wijkt autodelen wezenlijk af van autohuur. Een autodeler sluit een abonnement af. Naast abonnementskosten worden er kosten in rekening gebracht per tijdseenheid en per gereden kilometer. Meerdere huishoudens maken gebruik van één deelauto, die vaak op een aangewezen parkeerplek in een wijk staat.

Welke mensen delen hun auto?
De gebruikers van deelauto’s vormen geen homogene groep. Zo zijn er mensen, die hun auto wegdoen en gaan autodelen. Hierdoor daalt het autobezit. Anderen houden hun auto, maar gebruiken een deelauto als tweede auto. Weer anderen hebben geen eigen auto als ze gaan autodelen. In de laatste twee gevallen kan een deelauto voorkomen dat er een nieuwe auto gekocht wordt.
In Amsterdam is onderzoek gedaan naar het autodelen in de stad. Daaruit is ook gekeken naar de identiteit van autodelers. De gemiddelde leeftijd van een autodeler blijkt 43 jaar te zijn, waarbij de meeste autodelers tussen de 31 en 43 jaar zijn. De verhouding man/vrouw is ongeveer 50/50%. Autodelers zijn over het algemeen hoogopgeleid: 33% van de autodelers heeft een HBO-niveau en 46% van de autodelers is wetenschappelijk opgeleid. In Kiezen voor autodelen worden ook de volgende kenmerken nog genoemd: autodelers hebben meestal een klein huishouden, rijden gemiddeld minder dan 10.000 km per jaar en zijn voor woon-werkverkeer niet afhankelijk van de auto. Het profiel van de autodeler varieert per gemeente en per aanbieder.

Redenen om voor autodelen te kiezen zijn lagere kosten, minder gedoe en meer gemak, beschikking over de vaste gereserveerde parkeerplek en een beter milieu. (KpVV, Kiezen voor autodelen).

Waar wordt een deelauto voor gebruikt?
Deelauto’s worden vooral gebruikt als de auto echt nodig is: naar plekken met slecht openbaar vervoer of op tijdstippen dat dit weinig rijdt. Of als veel bagage nodig is.

Meer informatie
De KpVV-publicatie 'Kiezen voor autodelen' legt uit hoe autodelen werkt en maakt duidelijk wat gemeenten en andere overheden kunnen doen om autodelen te stimuleren.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten