september 2017

Inhoud

woensdag 25 mei 2011

Effecten van autodelen

Kleine auto’s versus grote auto’s
Deelauto’s zijn vaak mini of kleine familiewagens. Dit maakt dat deelauto’s gemiddeld gezien kleiner zijn en dus minder brandstof verbruiken. Een kleine auto ( type citroen c1 Peugeot 107 Totyota Aygo ) stoot daarom ongeveer 30% minder CO2 uit dan een gemiddelde auto. (bron: CE) Volgens MoMo (2009) stoot de gemiddelde deelauto ongeveer 20% minder CO2 uit in vergelijking met privé auto’s. Dit wordt niet alleen veroorzaakt door het verschil in grootte tussen de auto’s, maar deelauto’s zijn over het algemeen ook nieuwer. (bron MoMo, 2009)

Bij de aanschaf van een auto wordt vaak rekening gehouden met de ruimte die nodig is in incidentele gevallen. Mensen zijn bijvoorbeeld geneigd om een grotere auto aan te schaffen om ook tijdens de zomervakantie alle bagage te kunnen vervoeren. Deze auto wordt vervolgens ook gebruikt voor korte ritten in de stad.

Bij deelauto’s bepaal je per rit in wat voor auto je wil rijden. Voor de meeste ritten volstaan de kleine wagens. Diverse aanbieders van autodelen bieden naast kleine familiewagens ook stationwagens als optie aan.

Autokilometers
Wanneer we naar het totaal effect op het aantal autokilometers kijken, moeten de verschillen tussen gebruikersgroepen worden meegenomen. Autodelers kunnen als volgt worden ingedeeld:

  1. Deelauto in plaats van tweede auto: bezit een eigen auto, maar kiest voor een deelauto in plaats van een tweede auto. Het gaat dus niet om een vervanging van de (eerste) auto.
  2. Deelauto in plaats van eigen auto: deze groep bestaat uit de zogenaamde ‘substituters’ die hun eigen auto vervangen door autodelen, maar ook de mensen, die anders een auto aangeschaft zouden hebben vallen onder deze groep. Deze groep is verantwoordelijk voor de daling in het autobezit. Het aantal kilometers daalt ook, omdat ze de auto bewuster gaan gebruiken dan in het geval van een eigen auto.
  3. Deelauto zonder eigen auto: heeft geen auto en zou anders ook geen eigen auto kopen. De autokilometers van deze groep leiden tot een stijging in het jaarlijkse aantal kilometers ten opzichte van hun vroegere gebruik.
Onderstaande tabel geeft  een overzicht van de verschillen in autokilometers per groep in Amsterdam. Het autobezit in Amsterdam wijkt sterk af van dat in de rest van het land. Daarom is categorie 1. in de grootste groep in Amsterdam (52%; 2. is 22% en 3. 25%). Die verdeling is in de rest van het land heel anders.
  
Categorie
Kilometers zonder deelauto
Kilometers met deelauto
Verschil (absoluut)
Verschil (relatief)
1. Deelauto in plaats van tweede auto
17.500 km
17.500 km
0 km
0%
2. Deelauto in plaats van eigen auto
12.500 km
3.500 km
-9.000 km
-72%
3. Deelauto zonder eigen auto
1.500 km
3.500 km
+2.000 km
+144%
 Effecten autodelen in Amsterdam. Bron: Inno-V

Modal shift door autodelen 
Door de hoge aanschafkosten van een auto valt de prikkel weg om bij elke afzonderlijke rit de afweging te maken welke modaliteit het beste alternatief is. Doordat bij het autodelen de kosten bijna volledig afhangen van het gebruik van de auto is er wel een prikkel om deze afweging te maken. Hierdoor worden alternatieven beter overwogen dan in het geval van autobezit. De vermeden autokilometers kunnen deels verklaard worden door een toename in het gebruik van andere vervoersmodaliteiten.

Autodelen heeft daardoor een positief effect op het gebruik van openbaar vervoer. Meijkamp vond op weekbasis een 14% toename in het aantal ritten per fiets, 36% meer treinreizen en 28% meer busritten. Greenwheels geeft aan dat door de overstap naar autodelen een gebruiker 5-20% meer gebruik maakt van fiets, bus en trein.

Autodelen kan daarnaast ook een rol vervullen als schakel tussen verschillende vormen van openbaar vervoer. Zo kan autodelen een oplossing vormen om na een treinrit op de uiteindelijke plek van bestemming te komen wanneer er bijvoorbeeld goede busverbindingen ontbreken. De beschikbaarheid van deelauto’s kan op deze manier het openbaar vervoer aantrekkelijker maken.

Autobezit
Er worden door diverse studies cijfers gegeven voor de invloed van autodelen op het autobezit. Volgens MoMo vervangt elke deelauto 4 tot 8 personenwagens. De KpVV-publicatie ‘Kiezen voor autodelen’ gaat uit van 3-5 auto’s.

Parkeerdruk
De populariteit van autodelen wordt deels bepaald door de hoogte van de parkeerdruk in een gebied. De vaste parkeerplek voor deelauto’s zorgt dat een autodeler geen rondjes hoeft te rijden op zoek naar een parkeerplaats. Door het dalend autobezit veroorzaakt door een deelauto vermindert de parkeerdruk. Wanneer de vrijgekomen parkeerruimte door anderen wordt gebruikt, dan kun je je afvragen of dit gunstig is voor het milieu. Idealiter geven gemeenten de vrijgekomen ruimte terug aan de bewoners en brengen er groen of speelplekken voor terug.

CO2-uitstoot
Volgens het ministerie van VROM (2009) bespaart een autodeler gemiddeld 1.180 kilo CO2 per jaar. In Zwitserland besparen autodelers 290 kg CO2 per jaar (bron: MoMo). Dat verschil is nogal groot. Het is niet duidelijk waar het cijfer van VROM op is gebaseerd. Vermoedelijk is de besparing lager. Studie naar het werkelijke effect is gewenst. 


Elektrische deelauto’s
Omdat deelauto's door  verschillende mensen worden gebruikt, is de elektrische auto een goede manier om de bekendheid met elektrisch rijden te vergroten. Andersom kan een deelauto op fossiele brandstoffen een uitkomst zijn voor wie zelf een elektrische auto bezit. Met de deelauto maak je dan ritten die langer zijn dan dat de accu van je eigen auto toelaat. 

"Op donderdag 19 mei werd in de eerste elektrische deelauto van Den Haag gevierd. In Amsterdam en Den Bosch waren al elektrische deelauto’s beschikbaar.

De lancering van de eerste elektrische deelauto is onderdeel van een pilot voor 25 elektrische deelauto's met bijbehorend oplaadpunt. De plaatsen worden gespreid over de vier grote steden (zes in Den Haag, Rotterdam en Utrecht, zeven in Amsterdam). Op alle plekken staan 100% elektrische Peugeot iOn's en een oplaadpunt van Essent die de auto's voorziet van groene stroom. De pilot heeft als doel duurzame mobiliteit in de praktijk te stimuleren en wordt ondersteund met subsidie vanuit de Proeftuinenregeling van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag stimuleren elektrisch rijden en autodelen om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren." 
bron: gemeente Den Haag.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten