september 2017

Inhoud

woensdag 25 mei 2011

Autodelen stimuleren: eenvoudig en effectief

Overheden hebben veel baat bij het stimuleren van autodelen (zie: effecten). Niet alleen gemeenten kunnen een rol spelen, maar ook op provinciaal en landelijk niveau kan autodelen gestimuleerd worden.

De rol van de gemeente 
De gemeente kan op diverse manieren autodelen stimuleren, waarvan onderstaande maatregelen de belangrijkste zijn.

  • Parkeerplekken faciliteren: Als er voldoende animo voor een deelauto blijkt te zijn dan kan een gemeente een parkeerplek vrijmaken voor een deelauto. 
  • Communiceren: Een gemeente kan een aanbieder helpen door het promoten van deelauto’s en te zorgen voor meer bekendheid door bijvoorbeeld een campagne. Daarnaast kan een gemeente de vraag naar deelauto’s inventariseren.
  • Subsidie: Een manier om deelauto’s te stimuleren is door het subsidiëren van deelauto’s in de periode dat ze nog niet kostendekkend zijn.
  • Zelf klant worden: Overheden die autodelen willen stimuleren, kunnen besluiten om voor de zakelijke reizen de deelauto te gebruiken

3 modellen
De KpVV-publicatie ‘Kiezen voor autodelen’ onderscheidt 3 modellen:

  • niets doen 
  • autodelen voor beginnende gemeenten 
  • autodelen voor gevorderde gemeenten. 
De meeste gemeenten ondersteunen autodelen, door aanbieders gereserveerde parkeerplekken aan te bieden en door de komst van nieuwe deelauto’s bekend te maken.

Met een kleine extra inspanning kunnen gemeenten een stimulerende rol spelen. Autodelen heeft veel baten voor overheden.. In tegenstelling tot bijvoorbeeld openbaar vervoer hoeft autodelen niets te kosten: aanbieders plaatsen een auto als dat kostendekkend is.

De Stichting Gedeeld Autogebruik, waarin diverse aanbieders zitten, informeert gemeenten op verzoek en kan vertellen welke aanbieders belangstelling hebben.

Rijk en regio’s 
Ook Rijk en regio’s kunnen een stimulerende rol spelen. Voor het Rijk zijn het beperken van het autobezit, economische ontwikkeling (o.a. door het stimuleren van elektrisch rijden), de bijdrage aan klimaatdoelen en het ruimtebeslag argumenten. Mogelijke maatregelen zijn het instellen van een gunstig BTW-tarief ( net als bijvoorbeeld taxi’s), een landelijke kaart met het aanbod van autodelen, de bekend heid van autodelen vergroten enz.

Regio’s kunnen samen met gemeenten stimuleren dat autodelen op meer plekken beschikbaar komt. Ook kunnen ze zorgen voor een betere koppeling met openbaar vervoer.

Actieve bewonersgroepen
In gemeenten waar bewonersgroepen actief zijn, is autodelen in korte tijd sterk gegroeid. Daar staat tegenover dat de meeste gemeenten niet actief zijn en dat er in de meeste buurten geen deelauto beschikbaar is. Als er eenmaal een deelauto in een wijk staat, neemt na verloop van tijd het aantal gebruikers toe, zo leert de ervaring. Volgens de consumentenbond (2009) is autodelen financieel gezien interessant, als je minder dan 12.000 km of minder dan 120 dagen per jaar een auto nodig hebt. Het grootste probleem is dat de deelauto niet overal beschikbaar is. Wil autodelen interessant zijn, dan moet het ‘om de hoek’ beschikbaar zijn.

Om een deelauto te plaatsen, zijn ongeveer 10 huishoudens nodig. Geïnteresseerden moeten hun belangstelling kenbaar kunnen maken. Zie bijvoorbeeld de campagne van Midden-Brabant. Sociale media kunnen hier ook een rol in spelen.

Aanloopsubsidie Nijmegen-Oost
Bij de introductie van autodelen in een wijk of gemeente is een deelauto meestal nog niet meteen kostendekkend. Nijmegen dekte de aanloopkosten van 8 nieuwe deelauto’s in Nijmegen-Oost door middel van een subsidie en startte samen met Greenwheels een campagne in de wijk. Na ruim een jaar waren er genoeg nieuwe leden om 4 deelauto’s in bedrijf te houden zonder subsidie. Meer informatie


Regionaal initiatief Midden-Brabant
De regio Midden-Brabant stimuleert met de communicatiecampagne 'prinsheerlijk rijden' het autodelen. Omdat het nieuwe vervoersmogelijkheden biedt, een betaalbaar alternatief is én bijdraagt aan de vermindering van de parkeerdruk en milieubelasting. Minder auto’s op straat betekent ook een prettiger woonomgeving met meer ruimte voor groen en speelgelegenheid. Daarnaast faciliteert de regio het autodelen door parkeerplekken ter beschikking te stellen. Midden-Brabant is een campagne gestart en polst via een website de interesse voor autodelen. Wie meedoet, maakt kans op € 100 rijtegoed. Zo ontstaat er contact tussen geïnteresseerden en aanbieders.

Wielrenner Gerben de Knegt, woonachtig in Goirle, is ingezet als boegbeeld voor het stimuleren van autodelen in de regio. Naast Tilburg en Goirle wil de regio dit ook introduceren in de andere gemeenten.


Voucheractie Amsterdam
Alle parkeervergunninghouders in Amsterdam ontvingen in 2009 een uitnodiging om hun parkeervergunning in te leveren. In ruil daarvoor ontvingen ze een tegoedbon van 300 euro met autodeeltegoed. 940 Amsterdammers hebben gebruik gemaakt van de regeling. In stadsdelen met wachtlijsten was het mogelijk om binnen een jaar de parkeervergunning terug te krijgen. Dit omdat het een erg grote stap kan zijn om de parkeervergunnning in te leveren. Voorwaarde was dat men kon aantonen dat men een half jaar een auto heeft gedeeld.


Meer informatie
De KpVV-publicatie “Kiezen voor autodelen” maakt duidelijk wat gemeenten en andere overheden kunnen doen om autodelen te stimuleren.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten