september 2017

Inhoud

woensdag 25 mei 2011

Autodelen in 2020

Stel nu dat de groei van het autodelen doorzet. Waar staan we dan in 2020?

We schetsen twee toekomstbeelden: een met autonome groei en een waarin de overheid het autodelen stimuleert. Het Rijk zou dat kunnen doen vanwege de positieve milieubaten.
We gaan daarbij uit van de volgende aannames:
  • iedere deelauto vervangt 5 auto’s (dus 4 auto’s minder op straat);
  • iedere autodeler maakt 33% minder autokilometers (Meijkamp);
  • iedere autodeler stoot 1.180 kg CO2 minder uit per jaar (VROM);
  • autodelen groeit met 15% per jaar (met stimulering: 22%).
Het is niet duidelijk waar de cijfers van VROM op zijn gebaseerd. Vermoedelijk is dit cijfer te hoog, net als het cijfer van Meijkamp. Omdat actuele cijfers ontbreken, zijn we toch uitgegaan van deze cijfers.

Prognose aantal deelauto’s. Bron: KpVV


autonoom
met stimulering
effect van stimulering

aantal deelauto’s
7.400
12.600
5.200
deelauto’s
daling autobezit
29.600
50.300
20.700
auto’s
minder ruimtebeslag
52
88
36
voetbalvelden
CO2-reductie
131.000
223.000
92.000
ton
bijdrage aan klimaatdoelstelling 2020
2,2
3,7
1,5
%
reductie autoverkeer
0,22
0,37
0,15
%

Effecten van autodelen in 2020. bron: KpVV

Uitkomsten 
Zonder stimulering stijgt het aantal deelauto’s tot zo’n 7.400 in 2020. Als de overheid autodelen gaat stimuleren, leidt dat tot nog eens 5.200 extra deelauto’s. Omdat het autobezit onder autodelers daalt met gemiddeld 5 auto’s per deelauto, daalt het autobezit t.g.v. autodelen met 50.300 auto’s. Dat is te vergelijken met het ruimtebeslag van 88 voetbalvelden. Autodelen kan voor zo’n 4 % bijdragen aan het behalen van de landelijke klimaatdoelstelling voor 2020. In de berekening is niet meegenomen dat het niet produceren van 50.300 auto’s een aanzienlijke milieuwinst is. Tot slot zorgt autodelen in die omvang zelfs voor een beperkte reductie van het autoverkeer van 0,4 %.

Demotorization: nieuwe trend?
Internationale trendwatchers signaleren in Amerika, Japan en Duitsland dat jongeren in steden anders tegen autobezit aankijken. De generatie van babyboomers zag de auto nog als dé manier om zichzelf te ontplooien. De zogenaamde generatie Y heeft wisselende redenen om geen auto te kopen, van ‘te duur’ tot ‘niet hip’ of ‘iets van de vorige eeuw’. De auto wordt steeds minder een statussymbool en wordt vooral een gebruiksvoorwerp. De verkoop van auto’s onder jongeren daalt, hetgeen de auto-industrie zorgen baart. Het autodelen biedt uitkomst omdat de samenleving nu eenmaal sterk auto-georiënteerd is. Amerikaanse jongeren maken bijvoorbeeld gebruik van het snel groeiende Zipcar. In Duitsland is dit ook al geconstateerd.

De auto-industrie ziet autodelen als oplossing: daarbij kan men auto's blijven produceren en jongeren aan hun merk binden. Daimler lanceerde daartoe Car2Go in Ulm (Duitsland) en Austin (Texas). Daimler breidt nu uit naar Hamburg en Amsterdam. Volkswagen kondigde een vergelijkbaar plan aan in Hannover.
Zie ook het trendrapport: Automotive landscape 2025: Opportunities and challenges ahead (2011).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten