september 2017

Inhoud

woensdag 25 mei 2011

Aantal deelauto’s ruim verdubbeld in 5 jaar tijd

In april 2011 waren er 2102 deelauto’s in Nederland. De grens van 2000 deelauto’s is daarmee gepasseerd. In februari 2006 waren er 908 deelauto’s. In vijf jaar tijd is het aantal deelauto’s met 131% gegroeid. Dat komt neer op een gemiddelde groei van 17% per jaar.

Bron: KpVV/VGA

Toelichting: Sinds jaar en dag is Amsterdam kampioen autodelen in Nederland. In Amsterdam staan meer deelauto’s dan in alle grote steden samen. Daarom geven we vanaf nu de hoofdstad apart weer.Afgelopen jaar
Het afgelopen jaar zijn er 237 deelauto’s bijgeplaatst. De groei vond plaats in de grote steden: Amsterdam kreeg er 53 bij, Den Haag 26, Utrecht 20 en Leiden 17. Het aantal gemeenten met deelauto’s is niet gegroeid. Er zijn wel initiatieven gaande om dit aantal in de toekomst te verhogen.

Top 10
Amsterdam is altijd al koploper geweest met autodelen. In 2006 stonden er in Amsterdam 403 deelauto’s. Nu zijn dat er 908. Dat is precies evenveel als in heel Nederland in 2006. Het aantal aanbieders van autodelen in de hoofdstad is gestegen van drie naar vijf.
Van de grote steden staan naast Amsterdam alleen Utrecht en Leiden in de top 10 van gemeenten met het hoogste aantal deelauto’s per 100.000 inwoners. Toen autodelen in Nederland werd geïntroduceerd, was Leiden een koploper. Met het bijplaatsen van 16 Greenwheels-auto’s is Leiden opnieuw in beeld. De stad heeft Haarlem uit de top-10 verdrongen. Veel gemeenten bundelen trouwens de aanvragen van gereserveerde deelautoplekken. Dat scheelt werk, maar autodelers moeten wat langer wachten op een deelauto die dichterbij staat.
De rest van de top-10 bestaat uit kleinere steden en minder verstedelijkte gemeenten met bovengemiddeld veel deelauto’s. Opvallend is Bunnik, waar bewoners zelf Wheels4all promoten. Stond Bunnik (14.400 inwoners) in 2010 nog op 2, ze heeft die positie moeten afstaan aan Diemen.

Bron: KpVV/VGA

Het aantal gemeenten waar autodelen beschikbaar is, is sinds 2006 gestegen van 65 naar 120.


Beschikbaarheid van autodelenBron: KpVV/VGADe cijfers laten de beschikbaarheid per gemeente zien. Als autodelen beschikbaar is een gemeente, betekent dat natuurlijk niet dat dit in iedere woonbuurt het geval is.

In vrijwel alle zeer sterk stedelijke gemeenten zijn er een of meer auto’s te vinden. Bewoners van gemeenten als Beverwijk, Den Helder, Maassluis en Ridderkerk moeten het nog zonder deelauto stellen. In de helft van de matig stedelijke gemeenten hebben aanbieders deelauto’s geplaatst. Zoals in Harderwijk, Winterswijk en Zeist. In een aantal gevallen is er sprake van een fors aanbod, zoals in Culemborg, Houten en Zutphen.

Ook op het platteland heeft de deelauto zijn intrede gedaan. In 7 procent van de weinig tot niet stedelijke gemeente is het te vinden. In de meeste gevallen moet het platteland het nog zonder deelauto’s doen. Momenteel doet zich een lichte daling voor. Kleine kernen (< 1.000 inwoners) blijken te klein voor autodelen. En door gemeentelijke herindeling daalt het aantal gemeenten.

Verdeling over het land
Het is niet verwonderlijk dat autodelen meer voorkomt in de Randstad dan daarbuiten. Dit kan onder andere verklaard worden door de schaarste aan ruimte en een hoge parkeerdruk. In Utrecht en Noord-Holland is het percentage gemeenten met autodelen het hoogst. In het noorden van het land is de dekking het laagst. Autodelen bevindt zich daar in het beginstadium.
Bron: KpVV/VGA

Wanneer je naar het aantal deelauto’s per 100.000 inwoners kijkt, dan valt het grote verschil tussen Noord- en Zuid-Holland op. Ook tussen Gelderland en Noord-Brabant is het verschil groot. Voor een kaart met de landelijke verdeling van deelauto’s klik hier.

Bron: KpVV/ VGA

Geen opmerkingen:

Een reactie posten