september 2017

Inhoud

maandag 26 september 2016

Het dashboard autodelen is vernieuwdDeze blog is verouderd en wordt niet meer bijgehouden. Nieuwe informatie over regels, beleid en ontwikkelingen rond duurzame mobiliteit vindt u op de website https://www.crow.nl/duurzame-mobiliteit/home

Het dashboard Autodelen heeft een nieuwe site. Vanaf donderdag 27 september 2018 vindt u het dashboard via www.crow.nl/dashboard-autodelen
De inhoud is zoals u gewend bent, met onderwerpen als, aanbod, trends en de Green Deal Autodelen. De vormgeving en indeling zijn geheel vernieuwd.
Naast de nieuwe jaargang 2018 vindt u ook alle 9 voorgaande jaargangen via www.crow.nl/dashboard-autodelen

Voor vragen kunt u contact opnemen met de helpdesk van CROW, dit kan via helpdesk@crow.nl


Hieronder de tekst van het dashboard 2017:

In het voorjaar van 2017 waren er 30.697 deelauto’s in Nederland. Dit betekent weer een sterke groei van 23% (ruim 5.700 auto’s) ten opzichte van 2016. De groei in deelauto’s is het sterkst in de G4-steden. In de gemeente Amsterdam staan de meeste deelauto’s, gevolgd door gemeente Utrecht. Van alle deelauto’s is 86 procent te vinden bij een carsharing platform (peer-to-peer). Via zo’n platform kun je auto’s van particulieren huren. Afgelopen jaar groeide deze deelvorm ook het snelst met 31%).

Groei vooral in G4-gemeenten
Opnieuw is er een forse groei van het aantal deelauto’s. Ook in minder verstedelijkte gebieden neemt het aantal toe. De groei is het sterkst in de vier grote steden en is vooral te danken aan de carsharing platforms, waarbij particulieren hun auto met anderen delen. Het aantal roundtrip (klassieke) deelauto’s neemt ook toe, maar minder sterk. Aanbieders van roundtrip carsharing zetten vooral in op een groei van het aantal gebruikers.

Schone mobiliteit
Mensen die autodelen, maken veel minder autoritten. In plaats daarvan reizen ze meer met het openbaar vervoer, de fiets en te voet. Autodelen draagt daarom bij aan een lager autogebruik- en bezit. Dat is goed voor het milieu. In steden draagt het ook bij aan minder geparkeerde auto’s.

De meeste deelauto’s zijn schoner dan het gemiddelde wagenpark in Nederland. Dat komt omdat veel auto’s nieuwer, kleiner en zuiniger zijn. Ook zijn deelauto’s vaker dan gemiddeld elektrisch: 4 procent van de deelauto’s is elektrisch, tegen 1 procent van alle Nederlandse auto’s.

Door in te zetten op autodelen, kunnen steden daarom veel ruimte besparen. Samen met de Green Deal autodelen adviseert CROW-KpVV gemeenten over de manier waarop zij autodelen kunnen stimuleren.

Autodeelgemeenten scoren in top 10 duurzaamste mobiliteit 
Tegelijk met het bekend maken van de nieuwe deelautocijfers is ook de prijs uitgereikt aan de gemeente met de duurzaamste mobiliteit. Gemeenten zijn hiervoor beoordeeld op 14 indicatoren (waaronder deelauto’s) en op hun mobiliteitsplan. De drie gemeenten die de meest duurzame mobiliteit kennen (Utrecht, ’s-Gravenhage en Culemborg) scoren ook alle drie hoog met autodelen (zie www.duurzaamheidsscore.nl).

Deelauto steeds voordeliger
Naast milieuvoordelen worden ook andere voordelen steeds zichtbaarder. Zo zetten projectontwikkelaars steeds vaker een deelauto in om te kunnen besparen op parkeerplaatsen. Daarnaast vormt de deelauto een mogelijke schakel in MaaS-oplossingen (Mobility as a Service). Met technologieën zoals GPS en apps wordt het steeds makkelijker een deelauto te gebruiken.

Meer inzicht nodig in het gebruik
Er is steeds meer behoefte aan inzicht in het gebruik van autodelen. Daarom verkent CROW-KpVV samen met de gemeente Utrecht en een aantal aanbieders de mogelijkheden om hier meer inzicht in te krijgen.Vormen van autodelen
Er zijn diverse vormen van autodelen.
• Bij roundtrip carsharing (klassiek autodelen) eindigt de verhuring op de plek van herkomst.
• Bij oneway carsharing kun je de deelauto ook voor enkele reizen gebruiken.
• Bij carsharing platforms (peer-2-peer carsharing) bieden particulieren hun auto voor verhuur aan in een online community.
• Bij local communities (particulier autodelen) delen buren of vrienden hun auto met elkaar. Ze delen alle kosten.
• Business carsharing (zakelijk autodelen) is speciaal bedoeld voor bedrijven en hun werknemers.

Om de naamgeving beter te laten aansluiten bij de diensten die worden geleverd, neemt CROW de internationale naamgeving die het SHARE-North project hanteert, over.De belangrijkste vormen van autodelen.


Inhoud van dit dashboard

vrijdag 16 oktober 2015

Aanbod

De onderstaande figuur maakt duidelijk dat het aanbod het grootst is in de zeer sterk stedelijke gemeenten. De sterkste groei vindt nog steeds plaats in de grote vier steden. Gesteld kan worden dat hoe sterker de verstedelijking, des te beter de positie van autodelen is. In de meer landelijke gemeenten is de groei lager, maar ook daar stijgt het aanbod gestaag.


Bron: CROW-KpVV
Bron: CROW-KpVV


>> Meer gegevens: zie het databestand.

Beschikbaarheid van deelauto’s
Door de snelle groei van het aanbod wordt de beschikbaarheid steeds beter. Enkele jaren geleden vormde de beschikbaarheid van deelauto’s het grootste probleem. Vooral door carsharing platforms wordt autodelen ook beschikbaar in kleinere kernen, waar het moeilijker is om roundtrip autodelen te exploiteren. Voor consumenten is het prettig dat er diverse vormen van autodelen en aanbieders zijn met hun eigen formules. Dat leidt tot meer keus. Op de site Ritjeweg is te zien waar welke deelauto’s staan.

In 387 van de 388 gemeenten is een of meer deelauto’s te vinden. In nagenoeg alle gemeenten in Nederland is er dus sprake van een aanbod. De volgende stap is dat autodelen beschikbaar komt in iedere buurt of kern. Het is namelijk van belang dat deelauto’s op loopafstand beschikbaar zijn.

Top-10 autodeelgemeenten
Per inwoner zijn de meeste deelauto’s te vinden op Terschelling. Daar staan 42 elektrische deelauto’s van WattCar op een relatief kleine bevolking. Utrecht staat op de tweede plek met 739 deelauto’s per 100.000 inwoners, gevolgd door Amsterdam met 649 deelauto’s per inwoner. Opvallende nieuwkomers in de top-10 zijn Rijswijk en Den Haag.

Qua aantallen deelauto’s blijft Amsterdam ruim aan kop staan. Ook de groei is er het sterkst met 1276 deelauto’s. Den Haag en Utrecht staan met respectievelijk 493 en 455 deelauto’s op de 2e en 3e plek van absolute groei.
Rotterdam staat als enige G4-stad niet in de top-10. Ook in de Maasstad is er sprake van groei: van de 26e naar de 19e positie.

Bron: CROW-KpVV

Bron: CROW-KpVV
Bron: CROW-KpVV

>> Waar staat uw gemeente? Download het databestand

Provincies
De Randstadprovincies blijven de provincies met de meeste deelauto’s. De provincie Utrecht heeft de meeste deelauto’s per 100.000 inwoners. In absolute aantallen scoort Noord-Holland het hoogst met 8654 deelauto’s. De provincies Limburg, Zeeland en Drenthe hebben de minste deelauto’s per 100.000 inwoners. 

Bron: CROW-KpVV Bron: CROW-KpVV 

lees verder in:
>> Aanbieders
>> 
Zakelijke deelauto's
>> Gebruikers
>> Elektrische deelauto’s
>> Gemeenten: de rode loper uit
>> Parkeertarieven
>> 
Green Deal autodelen
>> 
Verantwoording
>> 
Databestand


Aanbieders

Er zijn vijf hoofdvormen van autodelen:

Roundtrip carsharing (klassiek autodelen) is er zowel voor particulieren als voor zakelijke gebruikers (poolauto’s). Soms gebeurt dat met een abonnementsvorm door een autoverhuurbedrijf. Bij deze vorm van autodelen moet de auto na gebruik op dezelfde plek worden teruggebracht.

Bij Oneway carsharing hoeft dat niet en kan de auto op een andere plaats worden achtergelaten. Zowel bij roundtrip carsharing als oneway carsharing kunnen concepten ‘freefloating’ zijn. Auto’s hebben dan geen vaste standplaats, maar kunnen binnen een bepaald gebied worden geparkeerd op elke publieke parkeerplaats. Bij freefloating roundtrip hebben deelauto’s geen vaste parkeerplaats, maar is deze in een bepaalde wijk of straat te vinden.

Bij carsharing platforms (peer-2-peer carsharing) verhuren mensen hun auto aan anderen. Het gaat om open platforms waarbij er per verhuring wordt betaald. Ook zijn er diverse lokale initiatieven waarin groepjes particulieren een of meer auto’s delen. Het gaat meestal om vaste groepen gebruikers die samen alle kosten delen. Deze verzamelnaam is local communities of particulier autodelen.

Bij Business Carsharing vormen zakelijke gebruikers de belangrijkste doelgroep. Typische zakelijke aanbieders komen vaak voort uit autoleasebedrijven. Veel aanbieders staan ook open voor zakelijke rijders. Omdat de zakelijke en de particuliere markt elk hun eigen piektijden kennen, zijn deze markten goed te combineren.

Binnen deze hoofdvormen zijn er veel varianten en mengvormen mogelijk. In totaal zijn er 39 aanbieders van autodelen in Nederland.
Roundtrip carsharing
Bij roundtrip carsharing (klassiek autodelen) beheren aanbieders een eigen vloot van deelauto’s. Die deelauto’s hebben bijna altijd een vaste parkeerplaats en zijn 24 uur per dag beschikbaar. Greenwheels en Connectcar zijn de grootste aanbieders. Het gebruik per auto van deze aanbieders ligt hoger dan dat van auto’s die via carsharing platforms worden aangeboden.

Greenwheels blijft de grootste aanbieder van roundtrip carsharing. 71 procent van het roundtrip-aanbod is van Greenwheels. ConnectCar staat met 14 procent van het aanbod op nummer 2, gevolgd door MyWheels. Een deel van de auto’s van MyWheels valt onder het roundtrip-model. Dat deel draagt voor 8 procent bij aan het aanbod van roundtrip carsharing. Het aantal roundtrip deelauto’s is met 5% gegroeid.

Voor roundtrip carsharing is meestal een parkeerplaats in de openbare ruimte nodig. Gemeenten kunnen hier een vergunning voor verstrekken als sprake is van gereguleerd parkeren. De tarieven voor die vergunningen wisselen sterk (zie parkeertarieven). Vaak is een vergunning voor een deelauto duurder dan een bewonersvergunning. Een hoog tarief vertraagt de groei van autodelen in een gemeente en de kosten komen indirect bij autodelers terecht. In gemeenten met een minder stedelijk karakter is een gereserveerde locatie niet altijd nodig.

Andere aanbieders van roundtrip carsharing:
CareCar, Deelootoo, Drive, Elektrip, Flexcar, Free2Go, Hertz 24/7, Hoppa, MobielGedeeld, SharedWheels, Stapp-In en StudentCar.

CareCar en Elektrip bieden elektrische deelauto’s aan. Autoverhuurder Hertz biedt ook abonnementen op huurauto’s. Door de 24-uurs beschikbaarheid met abonnementsvorm zijn deze auto’s te beschouwen als deelauto’s. Ook Euromobil speelt in op autodelen. Met Free2Go hebben autoverhuurders een systeem in handen om hun huurauto’s te delen.

Oneway carsharing

Bij Oneway Carsharing pik je ergens een deelauto op. Op de plek van bestemming laat je deze achter. Dit maakt het systeem ook geschikt als natransport voor het OV. Car2Go is de grootste aanbieder in Nederland met deze formule, met 350 elektrische Smarts in Amsterdam. Op Terschelling biedt WattCar 42 elektrische Nissan Leafs aan. Witkar rijdt nu in Rotterdam en Groningen met diverse Smart forfours op benzine (euro 6). In diverse steden zijn Witkars beschikbaar op de locaties van KAV autoverhuur. Het is ook mogelijk om de Witkars achter te laten in een andere Witkar-stad.

Carsharing platforms
Bij carsharing platforms (p2p) verhuren particulieren hun eigen auto via een online platform dat vraag en aanbod bij elkaar brengt. Deze vorm van autodelen is in 2011 begonnen in Nederland. SnappCar en MyWheels zijn de belangrijkste aanbieders. Bij carsharing platforms is geen investering nodig in nieuwe auto’s. Dat maakt snelle groei mogelijk in veel gemeenten. Er zijn ook geen gereserveerde parkeerplaatsen nodig voor deze vorm van autodelen. Iedereen kan zijn eigen auto verhuren. Het assortiment is dan ook zeer breed: nieuw en oud, groot en klein en van cabrio tot camper. Auto’s worden gebruikt voor zowel kortere als langere periodes (vakanties).

SnappCar voert met 90 procent van de deelauto’s het aanbod van carsharing platforms aan. De andere grote aanbieder is MyWheels met 9 procent. Het aanbod van zowel SnappCar als MyWheels bestaat ook uit elektrische auto’s. DayCar is een nieuw carsharing platform. Het in 2016 opgerichte UberAlles gaat voortaan verder onder de naam TrexCar.

Een bijzondere aanbieder is ParkFlyRent. Gebruikers van ParkFlyRent hoeven niet meer te betalen voor lang parkeren bij een luchthaven. In plaats daarvan verhuren ze hun auto aan ParkFlyRent. Die verhuurt de auto’s aan mensen die vanaf Schiphol of Eindhoven Airport een auto nodig hebben.


Local communities
Bij local communities (particulier autodelen) gebruiken buren, vrienden of familie samen een auto, zonder bemiddeling van een platform of organisatie. Hiervoor kunnen ze een overeenkomst sluiten. Kenmerkend is dat het vaak om besloten groepen gaat en dat alle kosten gedeeld worden. Als ze lid zijn van de Vereniging Gedeeld Autogebruik, kunnen ze ook een speciale autodeelverzekering afsluiten. Over de omvang van local communities is weinig informatie beschikbaar. In sommige gemeenten maakt lidmaatschap van deze vereniging het mogelijk om een parkeervergunning voor meerdere parkeersectoren aan te vragen, in het geval dat de mensen die samen een auto delen, in verschillende parkeersectoren wonen. Er ontstaan steeds meer lokale initiatieven, zoals Autodelen Zwolle en Samen Slim Rijden Helvoirt.

De aanbieders Buurauto en WeDriveSolar bieden een maandabonnement op een deelauto aan. De kosten per rit zijn dan lager dan bij aanbieders van Roundtrip carsharing. Deze initiatieven zijn interessant voor mensen die ‘vaker dan af en toe’ een auto nodig hebben. Bijzonder aan WeDriveSolar is dat de elektrische auto’s worden geladen met zonne-energie. In de toekomst moet het mogelijk worden dat bij slecht weer de accu stroom teruggeeft aan het net (smart charging). Zowel WeDriveSolar als Buurauto zetten in op een deelconcept, waarbij de hoge aanschafkosten van een elektrische auto met meerdere huishoudens gedeeld worden.


Business carsharing
Business Carsharing (zakelijk autodelen) kan op verschillende manieren:
 • auto’s van de zaak of leaseauto’s worden tussen collega’s gedeeld voor zakelijk gebruik; 
 • auto’s worden gedeeld met andere werkgevers;
 • werknemers verhuren hun leaseauto aan particulieren via carsharing platforms;
 • werkgevers hebben een of meer poolauto’s voor zakelijke ritten. Soms kunnen werknemers de poolauto huren voor privégebruik in de avonden en weekenden.

>> Lees meer.

Van bezit naar gebruik: nieuwe vormen Van autofabrikant en autoverhuurder tot leasebedrijf: veel partijen zoeken naar vernieuwende vormen rond het bezitten van auto’s. Hieronder enkele voorbeelden:

Huurauto's Autoverhuurders zoeken steeds vaker naar concepten die flexibeler zijn dan de traditionele verhuurconcepten, waarbij je tijdens kantoortijden een auto ophaalt vanaf een (vaak afgelegen) terrein, nadat je enkele documenten hebt ondertekend.
 • Diverse autoverhuurders bieden Call-a-car aan. Dit is te zien als een lidmaatschap op een huurauto, soms met een maandelijkse automatische incasso. Vaak is er keus uit meerdere autotypes en is het mogelijk dat de auto thuis wordt geleverd en opgehaald. Sommige gemeenten bieden een speciale parkeervergunning aan voor mensen die vaak een auto huren en deze dan in de buurt willen parkeren.
 • Oproepauto van EuropCar biedt de mogelijkheid van een abonnement aan, plus de mogelijkheid om de auto te laten brengen en op te halen. Er kan ook gekozen worden voor het ophalen van de auto bij een vestiging.
 • Via FreeToGo (van Euromobil) en Hertz 24/7 zijn huurauto’s 24 uur per dag beschikbaar.
 • Huurauto’s vormen een aanvulling op (roundtrip) deelauto’s, vooral voor langere verhuurperiodes en voor specifieke voertuigen (bestelbusje of extra grote auto).


Leaseauto’s
 • Met private lease is het mogelijk voor particulieren om een auto te leasen. Ten opzichte van een eigen auto is er het gemak dat onderhoud, verwisselen van banden, verzekering en pechhulp allemaal geregeld zijn. Zie bijv. het artikel hierover in Verkeerskunde. Deelootoo biedt een private lease oplossing, ook om de maandlasten naar beneden te brengen en bijvoorbeeld samen een auto aan te schaffen. DriveMoby biedt een abonnement aan op een auto. Volgens DriveMoby is dit in veel gevallen voordeliger dan een auto kopen. Om de prijs nog meer te drukken, kun je de auto vervolgens verhuren via SnappCar of MyWheels. In het het Testrijders project leasen particulieren een elektrische auto en gaan deze via Testrijders zoveel mogelijk delen, om zo meer mensen kennis te laten maken met zowel elektrisch rijden als autodelen, gesteund door een lokale campagne. www.detestrijders.nl
 • Shortlease maakt het mogelijk om voor een kortere periode een auto te leasen. Dit is echter duurder dan leasen voor een langere periode, maar voordeliger dan het huren van een auto.

Collectief vervoer

 • Dorpsdeelauto's waarbij bewoners die niet kunnen rijden, een (vrijwillige) chauffeur kunnen oproepen (zie ook factsheet 7).lees verder in:

>> Zakelijke deelauto's
>> Gebruikers

>> Trends
>> Deelauto's in vergelijking met ...
>> Milieueffecten

>> Elektrische deelauto’s

>> Gemeenten: de rode loper uit

>> Parkeertarieven
>> Green Deal autodelen
>> Verantwoording
>> Databestand

Business Carsharing

Business Carsharing (zakelijk autodelen) kan op verschillende manieren:
 1.  auto’s van de zaak of leaseauto’s worden tussen collega’s gedeeld voor zakelijk gebruik; 
 2. auto’s worden gedeeld met andere werkgevers;
 3. werknemers verhuren hun leaseauto aan andere particulieren, via carsharing platforms;
 4. werkgevers hebben een of meer poolauto’s voor zakelijke ritten. Soms kunnen werknemers de poolauto huren voor privégebruik in de avonden en weekenden.
De volgende aanbieders zijn meegenomen in dit dashboard: Arval Carsharing, Alphacity, Audi Shared Fleet, Business Lease, Car2Use, D2Go, eCarshare, Kyoto Lease, Mobiel Gedeeld, Mobility Mixx, Multilease, Poolverhuur, SammSamm, en WeGo. Samen bieden deze aanbieders 1738 zakelijke deelauto’s aan. Deze aanbieders richten zich specifiek op de zakelijke markt. Ook andere aanbieders hebben naast particuliere klanten ook zakelijke klanten.

Diverse werkgevers regelen het autodelen zelf. Deze deelauto’s zijn niet meegenomen in het dashboard.


Voordelen
Voor werknemers die incidenteel autoritten maken kan een poolauto een uitkomst zijn. Leasen is duur, terwijl er nadelen kleven aan de inzet van privéauto’s voor zakelijke ritten. De kosten hiervan kunnen flink oplopen in verband met de kilometervergoedingen. Werkgevers die een schone vloot willen, kunnen een of meer schone poolauto’s aanbieden en het gebruik van de privéauto voor zakelijke ritten verbieden. Met zakelijke deelauto’s bespaar je veel gedoe, zoals declaraties van medewerkers. Zakelijke dienstverleners bieden bovendien concepten aan die werkgevers ontzorgen op het vlak van aanschaf, beheer, onderhoud, rittenadministratie, fiscale aspecten, enzovoort. Werkgevers kunnen op die manier een betrouwbare en flexibele dienst aanbieden aan hun personeel.

Vanuit kostenoogpunt zullen werkgevers de vloot van poolauto’s zo klein mogelijk willen houden. Werkgevers kunnen huurauto’s inzetten wanneer alle poolauto’s bezet zijn. Zo kunnen medewerkers toch op hun bestemming komen. Wanneer er veel huurauto’s worden geboekt, kan dat een signaal zijn dat er meer poolauto’s nodig zijn.

Poolauto’s worden vooral doordeweeks tijdens kantoortijden gebruikt. Particulieren die een deelauto gebruiken, doen dat vooral ’s avonds en in de weekenden. Voor een maximale benutting van voertuigen ligt een mix van zakelijk en privégebruik voor de hand. Werkgevers kunnen een zakelijke auto huren voor een dag of een weekend, zonder dat hiervoor bijtelling nodig is. Op die manier hebben werknemers een extra arbeidsvoorwaarde en kunnen werkgevers hun vloot beter benutten. Bedrijven in binnensteden of in woonwijken kunnen hun eigen wagenpark beschikbaar stellen voor particulier gebruik. Of zelfs afzien van een eigen wagenpark, en gebruik maken van deelauto’s van bijvoorbeeld Greenwheels. Bedrijven als Mobiliteitsloket, V-Tron en WeGo bieden tools aan voor ritadminstratie en/of het openen van de auto met een app. Dergelijke tools maken het gemakkelijk om wagenparken te delen.

Mobiliteitsconcepten
Zakelijke deelauto’s passen uitstekend binnen bredere mobiliteitsconcepten. Zo bieden Mobility Mixx en Xximo passen aan voor het gebruik van openbaar vervoer, taxi, pool- en huurauto, OV-fiets, P+R en tanken. De NS-businesscard biedt naast het gebruik van trein, bus, tram, metro en OV-fiets de mogelijkheid om deelauto’s van Greenwheels te boeken. Gemak en transparantie zijn de voordelen van deze concepten: de werkgever krijgt iedere maand één factuur en krijgt veel meer inzicht in het reisgedrag van zijn medewerkers.

Een stapje verder is het mobiliteitsbudget, dat werknemers prikkelt om de meest voordelige manier van reizen te kiezen.

Trends
Ook de zakelijke deelauto past in de trend van bezit naar gebruik. Hoe beter het gebruik en hoe hoger de bezettingsgraad van zakelijke auto’s, des te lager de gebruikskosten. Naarmate er slimme mobiliteitsdiensten zijn die de rompslomp van bedrijven wegnemen en de kosten van mobiliteit kunnen verlagen, zal de verschuiving van bezit naar gebruik bij zakelijke mobiliteit meer zichtbaar worden. Daarbij ligt de keus vaker op zuinige en schone auto’s.

Er ontstaan steeds nieuwe concepten. Zo is het mogelijk dat collega’s onderling auto’s delen. Zo kan iemand voor een zakelijke rit gebruik maken van de auto van een collega die ermee van huis naar werk rijdt. Ook kunnen deelauto’s worden ingezet op bedrijventerreinen en kantorenparken, zoals de Audi Shared Business Fleet. Naast ‘gewone’ auto’s is het mogelijk om complete vloten te delen. Er zijn al initiatieven waarbij zelfs de gemeentelijke vuilniswagen gedeeld wordt met andere gemeenten. Business Lease koppelt het nog jonge concept van private lease aan autodelen: klanten kunnen hun leaseauto gemakkelijk verhuren via de platforms van SnappCar en MyWheels.

Effecten
In Amerika is onderzoek gedaan naar zakelijk autodelen bij de Amerikaanse aanbieder Zipcar. Daaruit blijkt dat nieuwe zakelijke gebruikers van ZipCar iets minder vaak fietsen en iets minder vaak gebruik maken van het openbaar vervoer, terwijl ze wat vaker te voet gaan. Wanneer zakelijke gebruikers een voertuig van de hand deden of de aanschaf ervan uitstelden, is het effect heel anders: het gebruik van het openbaar vervoer nam 41% toe. Ook het lopen nam met 41% toe. Zonder Zipcar hadden werkgevers meer gebruik gemaakt van eigen auto’s of huurauto’s.

Een wat ouder onderzoek uit 2006 naar Mobility Mixx laat zien dat werknemers die af en toe een zakelijke dienstreis maken, al gauw met de auto naar het werk komen. Door zakelijke deelauto’s aan te bieden is het voor deze mensen gemakkelijker om met de fiets of de trein naar het werk te gaan. Zakelijke deelauto’s hebben daardoor niet alleen effect op het zakelijke verkeer, maar ook op het woon-werkverkeer. Door naast de deelauto ook het reizen met openbaar vervoer of taxi aan te bieden in één pas, verduurzaamt ook het zakelijk verkeer. De studie wees uit dat Mobility Mixx leidde tot 23% minder zakelijke autoritten en 5% minder autoritten tussen werk en huis.

lees verder in:
>> Gebruikers
>> Elektrische deelauto’s
>> Gemeenten: de rode loper uit
>> Parkeertarieven
>> 
Green Deal autodelen
>> 
Verantwoording
>> 
Databestand


Bekendheid en gebruikers

In 2014 deed TNS-NIPO onderzoek naar de bekendheid en het gebruik van autodelen. Hoewel dit nog redelijk recent is, gaan de ontwikkelingen snel, waardoor de situatie inmiddels veranderd kan zijn.

De bekendheid van autodelen is hoog, maar de groep autodelers is nog klein. Zie de onderstaande grafiek.
.
Bron: TNS-NIPO (2014)


Greenwheels was in 2014 de bekendste aanbieder: 51% kent deze organisatie. Greenwheels wordt gevolgd door Car2Go (11%), MyWheels (6%), ConnectCar (5%) en SnappCar (4%) (TNS-NIPO, 2014).

Zo’n 20-35% van de Nederlanders kent anderen die autodelen, heeft zich er al op georiënteerd en/of vindt dat autodelen bij hem past.

Aantal gebruikers groeit
Volgens opgave van aanbieders zijn er in 2017 waren er circa 275.000 autodelers in Nederland. Dat is een groei van 51 procent ten opzichte van 2016. Het werkelijke aantal autodelers zal lager liggen, omdat het mogelijk is om lid te worden bij meerdere aanbieders. Bovendien maakt niet iedereen die zich aanmeldt bij een aanbieder ook daadwerkelijk gebruik van een deelauto.

Per roundtrip deelauto zijn er 10 tot 18 gebruikers. Bij carsharing platforms zoals SnappCar en MyWheels zijn er gemiddeld 8 gebruikers per deelauto. Bij oneway carsharing zijn er zo’n 38 gebruikers per deelauto. De frequentie waarmee gebruikers een auto gebruiken, zal sterk wisselen per aanbieder.

Zes van de tien autodelers is na 2011 begonnen met autodelen. Niet alleen het aanbod aan deelauto’s groeit dus: ook het gebruik neemt toe.


>> Meer informatie: factsheet 3: Wie is de autodeler?

lees verder in:
>> Trends
>> Deelauto's in vergelijking met ...
>> Milieueffecten
>> Elektrische deelauto’s
>> Gemeenten: de rode loper uit
>> Parkeertarieven
>> Green Deal autodelen
>> Verantwoording
>> Databestand


Trends


De ontwikkeling van autodelen past in de grotere trend van bezit naar gebruik. Zie hieronder voor meer informatie.

In 2017 zijn er een aantal opvallende trends op het gebied van autodelen. Het was al langer bekend dat partijen die actief zijn op het gebied van duurzaamheid, interesse hebben in autodelen. Nu ontstaat er ook vanuit andere invalshoeken belangstelling:
 • Projectontwikkelaars zien deelauto’s als alternatief voor het aanleggen van dure parkeerplaatsen.
 • Bewonersorganisaties krijgen interesse in het delen van mobiliteit. Vaak gaat het om groepen die samen een auto aanschaffen en alle kosten delen. 
 • Bij Mobility as a Service (MaaS) vullen diverse vervoermiddelen elkaar aan: van openbaar vervoer tot ritdelen, fietsdelen en ook autodelen. Een complete rit van A naar B kan bijvoorbeeld via één app geboekt en afgerekend worden.
 • Aanbieders van private lease bieden de mogelijkheid aan om auto’s te delen, zodat de maandlasten lager worden.
Vanuit Blockchain wordt de koppeling gelegd met autodelen. Met Blockchain kunnen bedrijven en particulieren gemakkelijk eigenaarschap delen en toegang tot de auto’s regelen.

Van bezit naar gebruik: opkomst van de deeleconomie
Er is een trend waarneembaar van bezit naar gebruik. De deeleconomie (Engels: collaborative consumption) doet snel z’n intrede. Een goed voorbeeld hiervan is Spotify. Voorheen was het bezit van een flinke CD-collectie iets waar je trots op was en iets waar je je identiteit aan kon ontlenen. Met Spotify is het niet meer nodig om een collectie te bezitten, omdat je toegang hebt tot alle muziek. Mensen kiezen overigens steeds vaker voor alternatieve schakels buiten de complexe systemen om. Rachel Botsman, goeroe op het gebied van de deeleconomie, voorziet een enorme groei van bedrijven en organisaties die op deze trends inspelen. Zie haar TED-presentatie

Voorbeelden van deelplatformen zijn Airbnb (woningen), MotoShare (motors), Spinlister (fietsen), Goboony (campers), Thuisafgehaald (eten) en Peerby (goederen). Autodelen is kansrijk, omdat het goed past in de trend van bezit naar gebruik.

Mobiliteit delen Behalve autodelen zijn er ook andere initiatieven rond het delen van mobiliteit. Bijvoorbeeld:
 • carpoolen (BlaBlaCar);
 • UberLyft (Uber begon als initiatief voor wachtende privéchauffeurs die tussentijds andere mensen in hun limousine vervoerden);
 • delen van parkeerplekken Parkbee, SwitchPark, Mobypark 
 • contact leggen met gebruikers van laadpalen (Social Charging),om het gebruik van laadpalen te verhogen;
 • particuliere vervoerinitiatieven zoals Woej.

Een compleet overzicht van deelinitiatieven op het gebied van mobiliteit is te vinden op Deeleconomie in Nederland.Stellen jongeren de aanschaf van een auto uit?
Stellen jongeren de aanschaf van een auto uit? Dat is maar de vraag. Terugblikken op het verleden betekent niet dat je de toekomst kunt voorspellen. Wie had er tien jaar geleden voorspeld dat we massaal aan de smartphone zouden slaan? En wie had de economische crisis voorspeld?

Waar vroegere generaties hard werkten om de levensstandaard te verhogen, staan jongeren meer open voor een combinatie van individuele en gezamenlijke inspanningen. Bezit is voor hen niet per se nodig; toegang ertoe op het door hen gekozen moment is voor hen veel slimmer (Trendrede 2014). Jongvolwassenen staan dan ook meer open voor autodelen dan ouderen. Volgens het CBS

is het autobezit in de leeftijdsgroep 18-30 jaar gedaald tussen 2005 en 2015. De groei van het autobezit vond in deze periode vooral plaats bij 50-plussers.

Autobezit wordt vaak gezien als een statussymbool. Uit onderzoek van het KiM  blijkt dat jongeren nog steeds veel status ontlenen aan de auto. De generatie Y is opgegroeid in een cultuur van welvaart en consumeren (KiM, mobiliteitsbalans) Maar voor de status van de auto hoef je er niet per se een te kopen: een op Facebook geplaatste selfie met een via SnappCar gehuurde cabrio werkt ook statusverhogend.

>> Meer informatie: factsheet 4maatschappelijke trends en autodelen

lees verder in:
>> Elektrische deelauto’s
>> Gemeenten: de rode loper uit

>> Parkeertarieven
>> 
Green Deal autodelen
>> 
Verantwoording
>> 
Databestand

Deelauto’s in vergelijking met...

Het aantal deelauto’s groeit snel, maar vormt nog steeds maar een klein deel van het totale wagenpark: er zijn 270 x zoveel personenauto’s als deelauto’s in Nederland. Maar met de wetenschap dat achter elke deelauto ongeveer 10 gebruikers zitten, begint de deelauto wel degelijk zijn plek te veroveren.

Hoe verhoudt autodelen zich met andere vormen van mobiliteit?
• Er zijn ongeveer 2x zoveel deelauto’s als OV-fietsen.
• Er zijn ongeveer 2x zoveel deelauto’s als elektrische auto’s (excl. elektrische auto’s met range extender en hybride plugins).
• Er zijn ongeveer evenveel taxi’s als deelauto’s.
• Er zijn 2,5x zoveel huurauto’s als deelauto’s.


systeem
aantal
jaar
bron
Deelauto’s
30.679
2017
CROW-KpVV
OV-fietsen
15.000
2017
NS
Taxi’s
33.000
2016
RDW
Huurauto’s
75.293
2017
BOVAG
Leaseauto’s
798.000
2016
VNA
   waarvan Private Lease
64.000
2016
VNA
Auto's op aardgas/ groengas
7.522
2015
CBS
Elektrische personenauto's (FEV)
16.316
2017 (jun)
Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO)
Elektrische personenauto’s incl. plug-in hybrides en range extenders
98.894
2017 (jun)
RVO
Aantal personenauto’s
8.222.974
2017
CBS
Elektrische fietsen
1.500.000
2017
BOVAG-RAI
Totaal aantal fietsen
22.800.000
2017
BOVAG-RAI


lees verder in:
>> Elektrische deelauto’s
>> Gemeenten: de rode loper uit
>> Parkeertarieven
>> 
Green Deal autodelen
>> 
Verantwoording
>> 
Databestand